Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

WereldBBQ verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WereldBBQ analyseert gedrag van bezoekers op de website om daarmee de website te verbeteren. De gegevens die hiervoor worden gebruikt zijn niet herleidbaar naar een persoon (IP-adressen worden afgeschermd).

Geautomatiseerde besluitvorming

WereldBBQ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WereldBBQ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WereldBBQ bewaart geen persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

WereldBBQ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WereldBBQ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hyperlinks

Wij hebben op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen, en niet die van WereldBBQ.nl, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Aangezien wij geen gegevens verwerken of  opslaan is er niets om in te zien of te wijzigen.

WereldBBQ wil je er desondanks op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons